Temes

Futurcat > transparència

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.09 Els sectors públic, privat i social D.09.5 El sistema fiscal D.09.5.1 Sistema fiscal català Temes

Tema 40914 – Activitats productives i fiscalitat

E La governança E.12 La política E.12.1 Una nova cultura política E.12.1.1 Una nova cultura política Temes

Tema 51203 – Una nova cultura política

E La governança E.12 La política E.12.1 Una nova cultura política E.12.1.1 Una nova cultura política Temes

Tema 51202 – Codis ètics i transparència

F L'Estat, una eina al servei de les persones F.15 L'estructura de l'Estat F.15.1 Una nova estructura per un nou Estat F.15.1.1 Una nova estructura per un nou Estat Temes

Tema 61506 – Pressupostos anuals i transparència

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.2 Els reptes a escala europea A.01.2.2 Consolidació i democratització de la Unió europea Temes

Tema 10116 – Una nova UE

Cerca

Cerca

Estructura ponència