Congrés Participatiu Catalunya i Futur

Tema 61506 – Pressupostos anuals i transparència

categoria

F L'Estat, una eina al servei de les persones F.15 L'estructura de l'Estat F.15.1 Una nova estructura per un nou Estat F.15.1.1 Una nova estructura per un nou Estat Temes

Per facilitar la transparència en la gestió pública i el coneixement i fiscalització social de l’estructura dels ingressos i les despeses, els pressupostos anuals de la Generalitat –i dels ajuntaments- han de mantenir aquesta mateixa estructura de grans objectius i, alhora, incorporar a cada departament les despeses que li siguin imputables corresponents a l’administració i serveis generals així com les despeses corresponents al deute públic que li siguin assignables. Cal tendir a l’equilibri pressupostari intern de cadascun dels grans objectius o capítols del pressupost com a fórmula ideal per aconseguir l’equilibri pressupostari global. És evident que, per aconseguir-ho, caldrà assignar les diferents fonts d’ingressos a cada gran capítol de despesa, tot i que és evident que hi haurà serveis públics com la justícia o la seguretat ciutadana, per posar només un parell d’exemples, o la cooperació internacional, que hauran de ser finançats per ingressos generals que, normalment, no tindran una relació directa amb el servei prestat.

 

Per altra banda, l’estructura dels ingressos de la Generalitat també ha de seguir els mateixos objectius o capítols i, a més, s’ha de conèixer la part deficitària dels serveis que, per les seves característiques o per voluntat política, no poden generar ingressos suficients i amb quins impostos de caràcter general es cobreixen.

Valora:
[Vots: 2 Puntuació: 3.5]

Feu un comentari

3 Comentaris al tema "Tema 61506 – Pressupostos anuals i transparència"

Notificació de
Ordenat per:   més nous | més vells | més votats
• Les dades de les administracions públiques han de ser obertes, accessibles I transparents per a la presa de decisions i la implementació de les polítiques públiques basades en la participació ciutadana.Totes les dades i els estudis de les administracions públiques han de ser accessibles, llevat que una llei ho prohibeixi explícitament per motius justificats. Cal garantir mecanismes de participació en totes les fases de les polítiques públiques i de la prestació dels serveis públics (elaboració, prestació i avaluació). Anunciar els perfils professionals i les retribucions dels càrrecs polítics, de confiança i directius de les administracions públiques del país, les… Més informació »;
1. La Llei de Pressupostos Generals de la República ha de fixar anualment un límit màxim total i general per a compensacions o dietes que puguin tenir dret a percebre els membres electes o treballadors o càrrecs no electes al servei de totes les institucions de la República, incloent-hi els ens locals. Ningú mai no podrà percebre compensacions o dietes que superin el 50% del corresponent sou o salari, quan aquest rondi els 1.200€, o un 25% en el cas de sous al voltant dels 3.000€ (es pot establir una relació gradual). 2. Únicament es pot percebre un sol sou… Més informació »;

Suscric al cent per cent el comentari d’en Jordi Bentue sobre la transparència – “Les dades de les administracions públiques…”.

wpDiscuz

Cerca

Estructura ponència