Temes

Futurcat > A Catalunya al món > A.01 Els principals reptes del segle XXI > A.01.4 Els reptes a escala catalana

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.4 Els reptes a escala catalana A.01.4.1 Introducció Temes

Tema 10131 – Catalunya: un país perifèric de la UE

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.4 Els reptes a escala catalana A.01.4.2 Exercir el dret d'autodeterminació Temes

Tema 10134 – Dret d’autodeterminació

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.4 Els reptes a escala catalana A.01.4.2 Exercir el dret d'autodeterminació Temes

Tema 10133 – Els mitjans dels que disposa Catalunya

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.4 Els reptes a escala catalana A.01.4.2 Exercir el dret d'autodeterminació Temes

Tema 10132 – Catalunya: manca de sentit d’Estat

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.4 Els reptes a escala catalana A.01.4.3 Creure en les pròpies forces Temes

Tema 10136 – La capacitat de la societat catalana

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.4 Els reptes a escala catalana A.01.4.3 Creure en les pròpies forces Temes

Tema 10135 – Reptes de Catalunya

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.4 Els reptes a escala catalana A.01.4.4 Construir un model polític i econòmic de futur Temes

Tema 10141 – Una nova estructura política i administrativa

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.4 Els reptes a escala catalana A.01.4.4 Construir un model polític i econòmic de futur Temes

Tema 10140 – Canviar el sistema de partits polítics

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.4 Els reptes a escala catalana A.01.4.4 Construir un model polític i econòmic de futur Temes

Tema 10139 – L’allunyament de la política

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.4 Els reptes a escala catalana A.01.4.4 Construir un model polític i econòmic de futur Temes

Tema 10138 – Recursos naturals de Catalunya

Cerca

Cerca

Estructura ponència