El congrés

En una època de grans canvis com ho van ser els anys setanta del segle passat, volem celebrar un congrés que compleixi una missió semblant al que va representar el Congrés de Cultura Catalana (1975-1977), amb el mateix esperit transformador, però aprofitant les noves tecnologies per involucrar el màxim de gent possible en la construcció d’un país molt millor per a tothom.

Què pretén aquest Congrés

Amb la celebració d’aquest Congrés, volem definir la Catalunya que Catalunya vol de manera oberta i participativa. Des dels principis constitucionals al sistema electoral, des de les estructures productives a les que garanteixin la sostenibilitat, des del sistema educatiu al de comunicació, des de les bases que facin possible la societat del benestar al marc català de relacions laborals… tots i cadascun dels detalls que han de servir per construir el nostre futur i fer d’aquest país un lloc millor per viure-hi.

Com el farem participatiu

El Congrés està pensat, sobretot, per ser un instrument de participació i per arribar a grans consensos. Els participants podran fer les seves aportacions directament al web, als actes presencials que estan previstos arreu del territori i a través de les xarxes socials.

El Comitè científic, respectant la valoració que facin els participants sobre la ponència i les aportacions rebudes durant la fase participativa, elaboraran una proposta de conclusions que quedarà penjada al web durant un mes. Aquesta proposta podrà ser novament esmenada i la proposta definitiva de conclusions més les esmenes vives, passaran a les sessions de cloenda de cada àrea, de les que en sortirà el document final de cada àrea.

Tots els inscrits al Congrés podran participar en aquestes sessions i, per tant, tindran la darrera paraula per decidir les conclusions finals del Congrés.

La ponència base

Partim d’una ponència base que hem elaborat entre una vuitantena de persones provinents de la majoria de camps del coneixement i que cobreixen tot el ventall ideològic del catalanisme polític.

Aquesta ponència està estructurada en sis àrees i disset àmbits i es presenta en el format de temes, per fer més fàcil la cerca dels que puguin interessar a cada participant, per estructurar l’aportació comentaris o propostes i per establir un sistema de valoració àgil i transparent.

Aquí trobareu el text íntegre de la ponència. Si voleu fer alguna aportació o comentari, heu de clicar a propostes, on trobareu la mateixa ponència en píndoles i amb els formularis per participar-hi.

Les fases del Congrés

El projecte del Congrés es va presentar, públicament, el dia 24 de maig de 2017, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans. (enllaç al vídeo de l’acte) La fase inicial del Congrés, centrada en els debats de l’àrea A i en la presentació dels debats sobre els diferents àmbits en els que s’estructura la ponència base, començarà l’1 de febrer i acabarà el dia 18 de març de 2018.

La fase de participació començarà el 19 de març i s’allargarà fins el 7 de juliol de 2018. En aquestes setze setmanes es posaran a debat les tres àrees socials i les dues polítiques. Les àrees socials –B, C i D- seran protagonistes dels debats presencials i en línia durant quatre setmanes cadascuna i les dues àrees polítiques es tractaran conjuntament durant les darreres quatre setmanes de la fase participativa.

La cloenda

El Comitè Científic disposarà des del 8 de juliol fins el 10 de setembre de 2018 per redactar la proposta de conclusions de cada àrea. Aquest document es podrà consultar al web a partir del mateix dia 10 de setembre i els participants al Congrés en la fase anterior podran fer-hi esmenes en línia fins el 21 d’octubre.

El Comitè Científic disposarà de dues setmanes per incorporar o rebutjar aquestes esmenes. El text definitiu i les esmenes rebutjades, amb els motius del rebuig, quedaran penjades del web del Congrés abans del dia 3 de novembre de 2018.

El dissabte dia 10 de novembre se celebrarà el congrés de cloenda de l’àrea A, el dissabte dia 17 els congressos de cloenda de les àrees socials –B, C i D- i el dissabte següent, dia 24, el congrés de cloenda de les àrees polítiques –E i F-.

Finalment, el dissabte dia 1 de desembre de 2018 se celebrarà, a Barcelona, la sessió de cloenda del Congrés, en la que s’aprovaran les conclusions finals, que seran el recull de les conclusions dels congressos de cloenda de les diferents àrees.

El Congrés internacional

Els dies 14, 15 i 16 de desembre de 2018, se celebrarà el Congrés Internacional que clogui els actes del Congrés Participatiu Catalunya i Futur. L’objectiu és comptar amb la presència d’un centenar de personalitats reconegudes a nivell mundial que puguin debatre, aprovar i presentar la “Declaració de Barcelona”, un document que reculli la feina realitzada durant tot el Congrés i, especialment, aquelles aportacions que puguin ser d’interès per a altres pobles i nacions de la comunitat internacional.

La Declaració de Barcelona pot ser l’embrió d’un altre projecte molt ambiciós i d’àmbit internacional: la organització periòdica d’unes Jornades internacionals sobre l’empoderament de la ciutadania i l’aprofundiment democràtic.