El congrés

En una època de grans canvis com ho van ser els anys setanta del segle passat, volem celebrar un congrés que compleixi una missió semblant al que va representar el Congrés de Cultura Catalana (1975-1977), amb el mateix esperit transformador, però aprofitant les noves tecnologies per involucrar el màxim de gent possible en la construcció d’un país molt millor per a tothom.

Què pretén aquest Congrés

Amb la celebració d’aquest Congrés, volem definir la Catalunya que Catalunya vol de manera oberta i participativa. Des dels principis constitucionals al sistema electoral, des de les estructures productives a les que garanteixin la sostenibilitat, des del sistema educatiu al de comunicació, des de les bases que facin possible la societat del benestar al marc català de relacions laborals… tots i cadascun dels detalls que han de servir per construir el nostre futur i fer d’aquest país un lloc millor per viure-hi.

El primer i gran objectiu és que la participació en aquest Congrés sigui tant important, quantitativament i qualitativament, que les seves conclusions esdevinguin un referent ineludible per construir el futur del nostre país. Només d’aquesta manera podrem aconseguir la legitimitat per fer que la proposta sigui creïble i vinculant.

Les fases del Congrés

El projecte del Congrés es va presentar, públicament, el dia 24 de maig de 2017, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans. La fase inicial del Congrés, centrada en els debats de  les diferents àrees i en la presentació del Congrés arreu del país, començarà l’1 de febrer i acabarà el dia 10 de juliol de 2018.

La primera etapa té per objectiu aconseguir la participació de centenars d’experts en tots els camps del coneixement per poder disposar d’un document que orienti el procés participatiu, obert a tota la ciutadania, que se celebrarà durant el primer semestre de l’any 2019.

Les fases i calendari d’aquesta primera etapa són:

Durant aquesta etapa també s’aniran formant els nuclis territorials (NT) que, arreu del país,  dinamitzaran el procés participatiu que protagonitzarà la segona etapa.

La primera fase ha partit d’una ponència base que hem elaborat entre una vuitantena de persones provinents de la majoria de camps del coneixement i que cobreixen tot el ventall ideològic del catalanisme polític.

Aquesta ponència està estructurada en sis àrees i disset àmbits i es presenta en el format de temes, per fer més fàcil la cerca dels que puguin interessar a cada participant, per estructurar l’aportació   comentaris o propostes i per establir un sistema de valoració àgil i transparent.

Aquí trobareu el text íntegre de la ponència. Fins el 10 de juliol de 2018 qualsevol persona podrà fer-hi alguna aportació o comentari.  Haureu de clicar a propostes, on trobareu la mateixa ponència en píndoles i amb els formularis per participar-hi.

La segona etapa, que ocuparà tot l’any 2019, començarà amb el procés participatiu –de gener a juny del 2019-, en la que tothom podrà fer les seves aportacions als documents elaborats en la primera etapa. El Consell Científic recopilarà totes les aportacions rebudes i farà una proposta de conclusions que podran ser esmenades, via web, pels participants en el procés anterior. A continuació, se celebraran les sessions de cloenda per àrees, a diferents ciutats del país en caps de setmana correlatius, i finalment se celebrarà la sessió final del Congrés, amb l’aprovació de les conclusions definitives.

Els dies 14 i 15 de desembre de 2019 està previst celebrar un Congrés Internacional que projecti arreu del món les propostes catalanes per un món millor, més just, sostenible, equitatiu i solidari.

Com el farem participatiu

El Congrés està pensat, sobretot, per ser un instrument de participació i per arribar a grans consensos. Durant el procés participatiu, els participants podran fer les seves aportacions directament al web, als actes presencials que es faran arreu del territori i a través de les xarxes socials.

El Consell Científic, respectant la valoració que facin els participants sobre la ponència i les aportacions rebudes durant el procés  participatiu, elaboraran una proposta de conclusions que quedarà penjada al web durant un mes. Aquesta proposta podrà ser novament esmenada i la proposta definitiva de conclusions més les esmenes vives, passaran a les sessions de cloenda de cada àrea, de les que en sortirà el document final de cada àrea.

Tots els inscrits al Congrés podran participar en aquestes sessions i, per tant, tindran la darrera paraula per decidir les conclusions finals del Congrés.

La cloenda

El Comitè Científic disposarà des de primers de juliol de 2019 fins el 10 de setembre de 2018 per redactar la proposta de conclusions de cada àrea. Aquest document es podrà consultar al web a partir del mateix dia 10 de setembre i els participants en el procés participatiu del Congrés podran fer-hi esmenes en línia fins el 15 d’octubre.

El Comitè Científic disposarà de dues setmanes per incorporar o rebutjar aquestes esmenes. El text definitiu i les esmenes  rebutjades, amb els motius del rebuig, quedaran penjades del web del Congrés abans del novembre de 2019.

Durant el mes de novembre de 2019 se celebraran els congressos de cloenda de les diferents àrees, a les ciutats de Girona, Lleida, Manresa, Tarragona i Tortosa. Finalment, el primer cap de setmana de desembre de 2019 se celebrarà, a Barcelona, la sessió de cloenda del Congrés, en la que s’aprovaran les conclusions finals, que seran el recull de les conclusions dels congressos de cloenda de les diferents àrees.

El Congrés internacional

Els dies 14, 15 de desembre de 2019, se celebrarà el Congrés Internacional que clogui els actes del Congrés Participatiu Catalunya i Futur. L’objectiu és comptar amb la presència d’un centenar de personalitats reconegudes a nivell mundial que puguin debatre, aprovar i presentar la “Declaració de Barcelona”, un document que reculli la feina realitzada durant tot el Congrés i, especialment, aquelles aportacions que puguin ser d’interès per a altres pobles i nacions de la comunitat internacional.

La Declaració de Barcelona pot ser l’embrió d’un altre projecte molt ambiciós i d’àmbit internacional: la organització periòdica d’unes Jornades internacionals sobre l’empoderament de la ciutadania i l’aprofundiment democràtic.