Temes

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.4 Els reptes a escala catalana A.01.4.1 Introducció Temes

Tema 10131 – Catalunya: un país perifèric de la UE

Cerca

Cerca

Estructura ponència