Temes

A Catalunya al món A.02 La construcció d'un nou paradigma A.02.2 Canvi d'època A.02.2.1 Introducció Temes

Tema 10223 – Les bases per construir un nou paradigma

A Catalunya al món A.02 La construcció d'un nou paradigma A.02.2 Canvi d'època A.02.2.1 Introducció Temes

Tema 10222 – Del colonialisme a la interdependència

A Catalunya al món A.02 La construcció d'un nou paradigma A.02.2 Canvi d'època A.02.2.1 Introducció Temes

Tema 10221 – Revolució digital i tecnològica

A Catalunya al món A.02 La construcció d'un nou paradigma A.02.2 Canvi d'època A.02.2.2 L'ésser humà i el planeta Terra Temes

Tema 10225 – Una visió de conjunt i polièdrica

A Catalunya al món A.02 La construcció d'un nou paradigma A.02.2 Canvi d'època A.02.2.2 L'ésser humà i el planeta Terra Temes

Tema 10224 – L’equilibri entre l’espècies humana i el planeta

A Catalunya al món A.02 La construcció d'un nou paradigma A.02.2 Canvi d'època A.02.2.3 Pensament global, acció local Temes

Tema 10228 – Catalunya: àmbit local d’actuació

A Catalunya al món A.02 La construcció d'un nou paradigma A.02.2 Canvi d'època A.02.2.3 Pensament global, acció local Temes

Tema 10226 – Cap a un nou model de governança

A Catalunya al món A.02 La construcció d'un nou paradigma A.02.2 Canvi d'època A.02.2.4 De competir a cooperar Temes

Tema 10232 – Cohesió social i sostenibilitat econòmica

A Catalunya al món A.02 La construcció d'un nou paradigma A.02.2 Canvi d'època A.02.2.4 De competir a cooperar Temes

Tema 10231 – La revolució de la classe mitjana?

A Catalunya al món A.02 La construcció d'un nou paradigma A.02.2 Canvi d'època A.02.2.4 De competir a cooperar Temes

Tema 10230 – Una nova lluita de classes?

Cerca

Cerca

Estructura ponència