Temes

B Una societat cohesionada B.04 La societat del benestar i la justícia social B.04.2 Ciutadania, immigració i cooperació B.04.2.1 Immigració i cooperació Temes

Tema 20430 – Corrents migratoris i governança mundial

B Una societat cohesionada B.04 La societat del benestar i la justícia social B.04.2 Ciutadania, immigració i cooperació B.04.2.1 Immigració i cooperació Temes

Tema 20429 – Capacitat d’acollida d’immigrants

B Una societat cohesionada B.04 La societat del benestar i la justícia social B.04.2 Ciutadania, immigració i cooperació B.04.2.1 Immigració i cooperació Temes

Tema 20428 – Societat del benestar i cooperació internacional

B Una societat cohesionada B.04 La societat del benestar i la justícia social B.04.2 Ciutadania, immigració i cooperació B.04.2.2 Carta de ciutadania

Tema 20431 – Carta de ciutadania, nacionalitat, llengua i cultura

Cerca

Cerca

Estructura ponència