Política de privacitat

Per donar compliment a la vigent normativa de protecció de dades us informem de forma clara i breu dels següents termes en relació a la privacitat de les vostres dades.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades.

Les vostres dades seran tractades per l’Associació Exigents (nif. G.67026161) amb adreça social al carrer de la Pau, 4, 1r, 08339-Vilassar de Dalt.

Quina és la legitimació que tenim per tractar les teves dades ?

Si tractem les teves dades es per que en algun moment o altra així ens ho veu sol·licitar explícitament. La legitimació doncs, és el vostre consentiment.

Quines dades consten en la nostra base de dades ?

Les dades que recollim són les estrictament necessàries per a la finalitat que s’han assenyalat, i que alhora les que ens permeten fer un tractament per poder personalitzar les informacions si s’escau.

En cap cas recullen dades sensibles relatives a races, creences, ideologies, fisiologia, orientació sexual, salut, ni cap altra que requereixin especial protecció.

Cal que se’ns informi dels canvis que es produeixin en les vostres dades si han canviat des que ens les veu facilitar, i són errònies o obsoletes.

Per a quines finalitats demanem les vostres dades i les tractem ?

La base de dades que tenim és per a la seva utilització (bàsicament per la via del correu electrònic) a dues finalitats:

a) Poder-vos informar puntualment de les activitats que realitzem com a Associació Exigents.

b) Poder-vos informar també de les novetats respecte de la pròpia Associació.

en cap cas aquestes informacions tindran caràcter comercial o mercantil.

Quant de temps conservarem les vostres dades ?

Conservarem les vostres dades mentre no ens indiqueu el contrari i mentre l’entitat segueixi sent activa.

Qui tindrà accés a les vostres dades ?

Només tindran accés les persones responsables d’aquesta funció dins l’estructura organitzativa interna de l’Associació. La qual s’haurà compromès a no facilitar-les ni a propis ni a tercers, ni tampoc destinar-les a cap us distint de les finalitats per les quals han estat obtingudes.

En cap cas cedirem les dades a tercers llevat de manament judicial.

Quines mesures de seguretat existeixen per a preservar la seguretat de les vostres dades ?

L’Associació Exigents té implementades mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, subtracció, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades guardades i els riscos als que estan exposades.

Quins drets tens en tant que titular de les dades que conservem ?

  • Pots accedir a les teves dades personals.
  • Pots sol·licitar-nos la rectificació de les dades inexactes.
  • Pots sol·licitar la supressió de les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que van ser recollides o per que aquesta és la teva voluntat.
  • Pots sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.
  • Així mateix pots revocar el consentiment prestat.

Com ho he de fer per a exercir aquests drets ?

T’hauries de posar en contacte amb nosaltres mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a congrescatfutur@gmail.com o bé presencialment a la seu social.

Hauries d’identificar-te aportant còpia d’algun document identificatiu oficial vàlid, per garantir la teva correcta identitat i per evitar suplantacions.

Si no obtinguessis una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació respecte de qualsevol de tot això que t’informem, pots adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)