Temes

Futurcat > A Catalunya al món > A.01 Els principals reptes del segle XXI

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.1 Els reptes a escala mundial A.01.1.2 La globalització sense controls democràtics Temes

Tema 10104 – Diversitat cultural

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.1 Els reptes a escala mundial A.01.1.2 La globalització sense controls democràtics Temes

Tema 10103 – Deslocalització industrial

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.1 Els reptes a escala mundial A.01.1.2 La globalització sense controls democràtics Temes

Tema 10102 – Efectes de la globalització

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.1 Els reptes a escala mundial A.01.1.1 Introducció Temes

Tema 10101 – Reptes mundials

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.1 Els reptes a escala mundial A.01.1.5 Les desigualtats socials Temes

Tema 10109 – Factors estructurals

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.1 Els reptes a escala mundial A.01.1.5 Les desigualtats socials Temes

Tema 10108 – Factors de desigualtats

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.1 Els reptes a escala mundial A.01.1.5 Les desigualtats socials Temes

Tema 10107 – Desigualtats socials

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.1 Els reptes a escala mundial A.01.1.4 La sostenibilitat ambiental Temes

Tema 10106 – Equilibris ecològics

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.1 Els reptes a escala mundial A.01.1.3 L'explosió demogràfica Temes

Tema 10105 – Creixement demogràfic

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.1 Els reptes a escala mundial A.01.1.6 El control del coneixement i de la tecnologia Temes

Tema 10112 – Tecnologia digital

Cerca

Cerca

Estructura ponència