Temes

Futurcat > A Catalunya al món > A.01 Els principals reptes del segle XXI > A.01.4 Els reptes a escala catalana > A.01.4.4 Construir un model polític i econòmic de futur

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.4 Els reptes a escala catalana A.01.4.4 Construir un model polític i econòmic de futur Temes

Tema 10141 – Una nova estructura política i administrativa

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.4 Els reptes a escala catalana A.01.4.4 Construir un model polític i econòmic de futur Temes

Tema 10140 – Canviar el sistema de partits polítics

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.4 Els reptes a escala catalana A.01.4.4 Construir un model polític i econòmic de futur Temes

Tema 10139 – L’allunyament de la política

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.4 Els reptes a escala catalana A.01.4.4 Construir un model polític i econòmic de futur Temes

Tema 10138 – Recursos naturals de Catalunya

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.4 Els reptes a escala catalana A.01.4.4 Construir un model polític i econòmic de futur Temes

Tema 10137 – Els dèficits de Catalunya

Cerca

Cerca

Estructura ponència