Temes

Futurcat > sobirania

E La governança E.00 Introducció E.00.1 Governança i ciutadania E.00.1.1 Governança i ciutadania Temes

Tema 50001 – Subjecte polític i sobirania

E La governança E.11 La sobirania E.11.1 Sobirania i ciutadania E.11.1.1 Sobirania i ciutadania Temes

Tema 51108 – Empoderament ciutadà

E La governança E.11 La sobirania E.11.1 Sobirania i ciutadania E.11.1.1 Sobirania i ciutadania Temes

Tema 51101 – La sobirania rau en la ciutadania

A Catalunya al món A.02 La construcció d'un nou paradigma A.02.3 La resposta catalana als reptes del segle XXI A.02.3.4 Un país amb projecció internacional Temes

Tema 10251 – Una nació del segle XXI

B Una societat cohesionada B.04 La societat del benestar i la justícia social B.04.3 Informació i comunicació B.04.3.1 Informació, comunicació i llibertats Temes

Tema 20434 – Sobirania i telecomunicacions

Cerca

Cerca

Estructura ponència