Temes

Futurcat > projecte europeu

E La governança E.11 La sobirania E.11.1 Sobirania i ciutadania E.11.1.1 Sobirania i ciutadania Temes

Tema 51103 – Radicalitat democràtica

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.2 Els reptes a escala europea A.01.2.3 El manteniment de l'estat del benestar Temes

Tema 10120 – Crisi sistèmica

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.2 Els reptes a escala europea A.01.2.4 La construcció d'un model de futur Temes

Tema 10122 – Nou model de relacions internacionals

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.2 Els reptes a escala europea A.01.2.4 La construcció d'un model de futur Temes

Tema 10121 – Nou model polític i social a la UE

Cerca

Cerca

Estructura ponència