Temes

Futurcat > euro

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.09 Els sectors públic, privat i social D.09.2 La Unió europea D.09.2.1 Política macroeconòmica i la UE Temes

Tema 40904 – Economia catalana, UE i euro

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.09 Els sectors públic, privat i social D.09.3 El sistema monetari D.09.3.1 Euro i moneda social Temes

Tema 40906 – L’euro

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.4 Els reptes a escala catalana A.01.4.1 Introducció Temes

Tema 10131 – Catalunya: un país perifèric de la UE

Cerca

Cerca

Estructura ponència