Temes

Futurcat > eficient

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.08 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.1 Els reptes actuals: sostenibilitat, equitat i eficiència D.08.1.1 Un model econòmic català Temes

Tema 40804 – Un model eficient, sostenible i equitatiu

F L'Estat, una eina al servei de les persones F.16 La funció pública F.16.1 Funció pública i administració F.16.1.1 Funció pública i administració Temes

Tema 61602 – Administració pública

Cerca

Cerca

Estructura ponència