Temes

Futurcat > corrupció

E La governança E.12 La política E.12.1 Una nova cultura política E.12.1.1 Una nova cultura política Temes

Tema 51201 – Política i corrupció

A Catalunya al món A.01 Els principals reptes del segle XXI A.01.3 Els reptes a escala espanyola A.01.3.4 Crear un model econòmic viable Temes

Tema 10128 – Nova divisió mundial del treball

A Catalunya al món A.02 La construcció d'un nou paradigma A.02.1 Els grans corrents de pensament polític A.02.1.4 El capitalisme d'estat Temes

Tema 10219 – Capitalisme d’estat

Cerca

Cerca

Estructura ponència