Temes

Futurcat > carta de ciutadania

E La governança E.10 Drets i deures E.10.1 Drets i deures, Constitució i carta de ciutadania E.10.1.1 Drets i deures, Constitució i ciutadania Temes

Tema 51002 – Drets i deures a Catalunya

F L'Estat, una eina al servei de les persones F.14 El paper de l'Estat F.14.1 L'Estat en un nou escenari de governança F.14.1.1 L'Estat en un nou escenari de governança Temes

Tema 61402 – L’Estat és nostre

B Una societat cohesionada B.04 La societat del benestar i la justícia social B.04.2 Ciutadania, immigració i cooperació B.04.2.2 Carta de ciutadania

Tema 20431 – Carta de ciutadania, nacionalitat, llengua i cultura

Cerca

Cerca

Estructura ponència