Congrés Participatiu Catalunya i Futur

Tema 20431 – Carta de ciutadania, nacionalitat, llengua i cultura

categoria

B Una societat cohesionada B.04 La societat del benestar i la justícia social B.04.2 Ciutadania, immigració i cooperació B.04.2.2 Carta de ciutadania

En tot cas, Catalunya ha de seguir essent un país d’acollida i amb voluntat de concedir la seva carta de ciutadania a totes aquelles persones que estiguin disposades a assumir els deures que reculli aquesta carta, sense que això hagi de representar necessàriament la pèrdua de la seva nacionalitat. De totes maneres, aquestes persones i també les empreses que s’instal·lin al nostre país, hauran de saber que arriben a un país amb lleis pròpies que garanteixen l’ús de la llengua catalana i el respecte a la cultura del país. Una llengua i una cultura que ha d’incorporar-se, en condicions de plena igualtat, a totes les institucions d’àmbit internacional.

Valora:
[Vots: 1 Puntuació: 5]

Cerca

Cerca

Estructura ponència