Congrés Participatiu Catalunya i Futur

04/05/2018 Caldria que les noves zones de regadiu fossin, sobretot, de reg de suport, per exemple, per degoteig?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència