Congrés Participatiu Catalunya i Futur

03/05/2018 Cal promoure els Bancs de Terres i assegurar l’estabilitat dels espais agraris per evitar l’especulació amb les terres agrícoles?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència