Congrés Participatiu Catalunya i Futur

05/05/2018 Cal potenciar la política de les 3R, Reduir, Recuperar i Reciclar, per assolir l’objectiu de “residu zero”?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència