Congrés Participatiu Catalunya i Futur

23/05/2018 Es poden mantenir els efectes positius de la globalització, eliminant-ne els negatius?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència