Congrés Participatiu Catalunya i Futur

19/05/2018 Cal divulgar més els resultats de la recerca científica sobre el canvi climàtic perquè la gent conegui el que s’està fent?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència