Congrés Participatiu Catalunya i Futur

24/05/2018 La digitalització i la robotització faran créixer l’atur?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència