Congrés Participatiu Catalunya i Futur

23/03/2018 Caldria un compromís entre institucions, amb participació social, per governar la Salut Pública i l’assistència i integració sociosanitària?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència