Congrés Participatiu Catalunya i Futur

24/03/2018 Cal un major finançament per superar la precarietat laboral, les minses inversions i la dificultat d’actualització tecnològica?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència