Congrés Participatiu Catalunya i Futur

22/03/2018 L’atenció primària i immediata, de simptomatologia o malalties no urgents, està ben resolta.

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència