Congrés Participatiu Catalunya i Futur

21/03/2018 La pressió assistencial, el poc salari dels professionals de la sanitat pública, la manca de perspectives professionals i d’autonomia en la gestió i organització, són unes de les seves debilitats?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència