Congrés Participatiu Catalunya i Futur

20/03/2018 Es fàcil la participació dels usuaris de la sanitat pública en el seu control i presa de decisions?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència