Congrés Participatiu Catalunya i Futur

19/06/2018 El gran combat del futur serà l’enfrontament entre la visió extractiva i acumulativa i la visió productiva, sostenible i redistributiva?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència