Congrés Participatiu Catalunya i Futur

20/06/2018 El nou model econòmic s’ha de basar en la innovació i els bons resultats en recerca més que en la competència pels preus?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència