Congrés Participatiu Catalunya i Futur

18/06/2018 Cal crear instruments de coordinació dels ports i aeroports, per gestionar-ne les infraestructures?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència