Congrés Participatiu Catalunya i Futur

16/06/2018 El paper de l’Estat en l’economia s’ha de limitar a la planificació macroeconòmica,a mantenir l’estat del benestar i les relacions internacionals?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència