Congrés Participatiu Catalunya i Futur

15/06/2018 El progrés en eficiència i equitat rau en impedir llocs de treball precaris, incentivant la formació, la recerca i la innovació?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència