Congrés Participatiu Catalunya i Futur

14/06/2018 Es pot generar ocupació de qualitat i disminuir la dependència dels recursos fòssils amb polítiques de sostenibilitat ambiental?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència