Congrés Participatiu Catalunya i Futur

12/06/2018 Es pot compensar la reducció d’ocupació industrial amb l’increment en els serveis, millorant la formació?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència