Congrés Participatiu Catalunya i Futur

11/06/2018 La Renda Bàsica pot trencar el contracte social basat en el treball i en la necessitat de contribuir al benestar comú?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència