Congrés Participatiu Catalunya i Futur

09/06/2018 Estem preparats per afrontar el canvi cultural que suposa una renda universal?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència