Congrés Participatiu Catalunya i Futur

11/04/2018 La implantació massiva del digital, suposa una modificació del sistema de producció, distribució i consum dels productes culturals?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència