Congrés Participatiu Catalunya i Futur

12/04/2018 És convenient revisar el marc normatiu del sector no lucratiu –associacions i fundacions- per afavorir i simplificar-ne el funcionament?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència