Congrés Participatiu Catalunya i Futur

10/04/2018 Cal cercar nous sistemes de relació entre l’estat i el privat i la necessitat de preservació de l’interès públic i la viabilitat dels projectes culturals?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència