Congrés Participatiu Catalunya i Futur

09/04/2018 Una nova fiscalitat en l’àmbit cultural hauria de tenir en compte tant l’associacionisme cultural com els organismes privats?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència