Congrés Participatiu Catalunya i Futur

07/04/2018 És imprescindible una fiscalitat més favorable al suport econòmic a les polítiques culturals, tan per l’IVA com per la generació de nous recursos privats, per la cultura?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència