Congrés Participatiu Catalunya i Futur

06/04/2018 Cal exigir a la política i als polítics una major transparència i més participació en la pressa de decisions en l’àmbit del sector cultural?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència