Congrés Participatiu Catalunya i Futur

05/04/2018 És important una legislació que garanteixi de forma efectiva el dret a l’habitatge i disposar d’un parc d’habitatge de lloguer social per donar resposta a les necessitats d’aquest sector?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència