Congrés Participatiu Catalunya i Futur

04/04/2018 Cal impulsar canvis profunds en el mercat de treball i en la fiscalitat, la política de rendes o les polítiques d’habitatge?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència