Congrés Participatiu Catalunya i Futur

03/04/2018 A l’hora de definir nous reptes de l’economia -i per la viabilitat financera dels projectes de protecció social-, es necessari que pivotin al voltant de les persones i de la seva participació?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència