Congrés Participatiu Catalunya i Futur

29/03/2018 Cal que les normes de contractació de les entitats públiques tinguin més en compte les clàusules socials en els procediments d’adjudicació?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència