Temes

Futurcat > transparent

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.09 Els sectors públic, privat i social D.09.5 El sistema fiscal D.09.5.1 Sistema fiscal català Temes

Tema 40911 – La pressió fiscal

F L'Estat, una eina al servei de les persones F.16 La funció pública F.16.1 Funció pública i administració F.16.1.1 Funció pública i administració Temes

Tema 61602 – Administració pública

Cerca

Cerca

Estructura ponència