Temes

Futurcat > relacions laborals

D Un model econòmic sostenible, equitatiu i eficient D.08 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.3 Model productiu i repartiment de la riquesa D.08.3.3 Relacions laborals: la precarietat Temes

Tema 40822 – Relacions laborals, precarietat i flexiseguretat

Cerca

Cerca

Estructura ponència