Temes

Futurcat > noves exigències

F L'Estat, una eina al servei de les persones F.14 El paper de l'Estat F.14.1 L'Estat en un nou escenari de governança F.14.1.1 L'Estat en un nou escenari de governança Temes

Tema 61401 – L’Estat, un instrument

Cerca

Cerca

Estructura ponència